Elektronikë, elektrike

Imazhi i televizionit, regjistrimi i videos

Ju lutemi klikoni në kategoritë për të njohur detajet e secilës kategori në të cilën ne ofrojmë shërbimet tona.

  • Aparat riprodhues të regjistrimit të videos

  • Pajisjet e ruajtjes

  • Aparat transmetues

  • Monitors

  • Projektorë

  • Aparat pranues

  • Aparat transmetues